Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Virksomhed: C Larsen Foto

CVR-Nr: 36162988

Adresse: Knarreborgvej 26, 5690 Tommerup

Mail: admin@clarsenfoto.dk

Telefon: 28359625

Startdato: 11.10.2014

Ved formidlingskøb handles på vegne af ovenstående dog, skal virksomheden kontakte C Larsen Foto via email først.

 

 

Betaling

C Larsen Foto modtager følgende betalingskort:

 

  •          Visa
  •          Mastercard
  •          PayPal

 

 OBS! Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen. Læs hvorfor.

 

Levering

Da der ikke er tale om fysiske produkter, men digitale medier, bliver disse leveret via email.

 

Leveringstiden for ydelsen – såfremt du har valgt at betale med kort, skulle leveringstiden være meget meget kort, dvs. inden for få minutter. Har du valgt at betale ved bankoverførsel, går der 1-3 hverdage.

 

Hvis du har fået en værdikupon eller et gavekort, indløses dette i indkøbskurven, altså ved køb af produktet.

 

 

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)

 

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået. Hvis du ønsker at få ydelsen leveret, før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret.

 

I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen er fuldt leveret. Du bevarer altså din fortrydelsesret, mens arbejdet eller leveringen står på.

 

Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, og ønsker du efterfølgende alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på,  at vi vil opkræve en rimelig betaling for det arbejde, der allerede er leveret.

 

Du skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved admin@clarsenfoto.dk. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

 

Ydelser undtaget fortrydelsesretten

Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:

                                                                                                                     

  1.       Aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos forbrugeren, som denne på forhånd udtrykkeligt har anmodet om,

 

  1.       Levering af tjenesteydelser i form af logi undtagen til beboelsesformål, transport af varer, biludlejningsvirksomhed, forplejning eller tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres.

 

  1.       Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret,

 

  1.       Aftaler om varer, værdipapirer eller tjenesteydelser, hvis prisen afhænger af udsving på kapitalmarkedet, som den erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på, og som kan forekomme i fortrydelsesperioden.

 

 

 

 

Tilbagebetaling af købsbeløbet

 

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling, for det arbejde, der allerede er leveret.

 

Vi refunderer beløbet til dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

 

 

Hvis der er noget galt med tjenesteydelser

 

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.

Hvis du ikke er tilfreds med tjenesteydelsen kan du kontakte vores os på admin@clarsenfoto.dk

Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret, da det er en tjenesteydelse. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer.

Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, med mindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for. 

 

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

 

Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mail adresse

 

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

 

Personoplysningerne registreres hos C Larsen Foto og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

 

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

 

Direktøren for C Larsen Foto har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

 

Den dataansvarlige på www.clarsenfoto.dk er Christian Larsen

 

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. 

 

Oplysninger afgivet til www.clarsenfoto.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

 

Som registreret hos C Larsen Foto har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til C Larsen Fotovia e-mail admin@clarsenfoto.dk

 

 

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Christian Larsen på admin@clarsenfoto.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby Tlf.: 4171 5000 Mail: kfst@kfst.dk www.forbrug.dk