Privatlivspolitik

C Larsen Foto

 

Opdateret: 25-12-2014

 

C Larsen Foto – Fotografering samt salg af Fotografier

Privatlivspolitikken er gældende for:

 

C Larsen Foto

Knarreborgvej 26

5690 Tommerup

 

http://clarsenfoto.dk

 

 

Denne privatlivspolitik omhandler følgende 10 punkter:

 1.      Beskyttelse af privatlivet
 2.      Indsamling og anvendelse af information
 3.      Brug af teknologier
 4.      Links
 5.      Videregivelse af oplysninger
 6.      Kontrol med personlig information
 7.      Sikkerhed i informationsindsamling og –lagring
 8.      Klager over informationsindsamling og –anvendelse
 9.      Ændring og opdatering af privatlivspolitikken
 10.    Spørgsmål til privatlivspolitikken

 

 

 

 

1. Beskyttelse af privatlivet

Med C Larsen Foto’s privatlivspolitik ønsker jeg at forklare, hvordan jeg indsamler, bruger og beskytter de personoplysninger, jeg har om dig. Privatlivspolitikken beskriver også dine muligheder for at få indsigt og revidere i oplysningerne. Det er C Larsen Foto’s målsætning at beskytte dine personlige oplysninger, uanset hvorfra de indsamles, videregives eller opbevares.  

 

Personlige oplysninger forstås som oplysninger, der kan bruges til at identificere en person. Dvs. for- og efternavn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører personens private bopæl eller arbejdsplads.

 

Vores hjemmeside følger anbefalingerne fra OECD’s guidelines for privatlivsbeskyttelse [C(80)58/FINAL].

C Larsen Foto er opmærksom på, at der i særlig grad skal være opmærksomhed på at beskytte børn og unges privatliv. Jeg registrerer ikke personlige oplysninger fra børn og unge udover en automatiseret indsamling af data til statistiske formål.

Vores privatlivspolitik gælder således også til beskyttelse af børn og unge. 

 

2. Indsamling og anvendelse af information

 

Som hovedregel kan du besøge http://clarsenfoto.dk uden at afgive personlige oplysninger om dig selv. Du kan dog vælge selv at afgive visse personlige informationer om dig selv, f.eks. din email adresse hvis du ønsker at abonnere på et nyhedsbrev eller ændringer på en side. Hvordan jeg indsamler og anvender de personlige oplysninger, du selv afgiver, er nærmere beskrevet i underafsnittet om Indsamling og anvendelse af personligt afgivne informationer

 

Udover den information, som du selv afgiver til os, afgiver din computer automatisk nogle data, som jeg indsamler til f.eks. statistisk brug. Disse informationer, samt hvordan jeg anvender dem, er nærmere beskrevet i underafsnittet om Indsamling og anvendelse af automatisk afgivne informationer

 

2.1 Indsamling og anvendelse af automatisk afgivne informationer

 

Besøger du http://clarsenfoto.dk for at læse eller downloade materiale, indsamler og gemmer jeg den information, som din computer automatisk afgiver. Informationen samles i en såkaldt serverlog og omfatter

 

 • tidspunktet for dit besøg på hjemmesiden
 • adressen (URL) på den besøgte side
 • din IP-adresse
 • domænenavn
 • browsertype
 • operativsystem (afhængig af din browser)
 • URL på referencesiden (den side du kommer fra afhængig af din browser) og
 • forbindelsestype (modem, ISDN, ADSL, etc.)

 

Din IP-adresse kan hjælp fra din internetudbyder kan kobles direkte til din fysiske adresse, og dermed bruges til at linke husstanden til internetadfærden. IP-adressen betragtes derfor som personlig information, som i henhold til persondataloven skal beskyttes på samme måde som anden personhenførbar information.

 

De nævnte informationer bliver indsamlet til brug for statistiske formål. Jeg bruger og analyserer informationen på, så jeg kan identificere trends og brugsmønstre på vores hjemmeside. Informationerne bliver kun koblet med personlig information om en bruger af http://clarsenfoto.dk, hvis undersøgelser på juridisk grundlag i forbindelse med kriminalitet og sikkerhedsbrud kræver det.

 

2.2 Indsamling og anvendelse af personligt afgivne informationer

 

Det kan være nødvendigt som bruger af en hjemmeside selv at afgive personlige informationer for at få en given services. For eksempel kan du ikke få adgang til din årsopgørelse hos SKAT uden at du på forhånd har identificeret dig (via digital signatur eller tast-selv kode) overfor SKAT. Du er således nødt til frivilligt at afgive information om din identitet før du kan få adgang til servicen. Ligeledes er det også nødvendigt at afgive din e-mail adresse, før du kan benytte dig af en nyhedsbrevsservice. Har servicen ikke din e-mail adresse, kan brevet jo ikke sendes ud. Efterfølgende er listet de services jeg tilbyder på http://clarsenfoto.dk, hvilke informationer jeg indsamler i forbindelse hermed, samt hvordan jeg behandler dem.

 

KONTAKT VIA E-MAIL

Hvis du kontakter os via e-mail, anbefaler jeg, at du bruger sikker og krypteret kommunikation (se nederst i denne privatlivspolitik). Jeg bruger kun dine personlige data i e-mailen til at besvare din henvendelse og for at kunne give dig den ønskede information. Hvis din henvendelse vedrører en konkret sag, eller henvendelsen giver anledning til at oprette en sag, bliver den arkiveret elektronisk på sagen. Sagens dokumenter vil være omfattet af reglerne i offentligheds- og forvaltningsloven på linie med C Larsen Foto’s øvrige korrespondance. C Larsen Foto indsamler aldrig supplerende oplysninger om dig fra tredjemand.

 

Ønsker jeg at bruge dine oplysninger til et formål, der ikke er i overensstemmelse med det specificerede eller med lovmæssig hjemmel, indhenter jeg dit samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke ved at kontakte kontakt@clarsenfoto.dk.

 

3. Brug af teknologier

 

Der bruges forskellige teknologier på hjemmesider til at indsamle information – både personlig og i mere anonym form. Dette afsnit beskriver de teknologier, jeg bruger på http://clarsenfoto.dk.

 

3.1 Brug af cookies

 

C Larsen Foto bruger cookies på http://clarsenfoto.dk. Cookies er digitale informationspakker, som lagres på din harddisk.

 

”Per-session”-cookies lagres kun i hukommelsen på din browser. De slettes, hver gang du lukker din browser.

 

Per-sessioncookies virker på den måde, at brugernes browser får tildelt et tilfældigt id-nummer. Når brugerne navigerer rundt på netstedet, kan man ved at følge id-numrene studere klikadfærden. Det tilfældige id-nummer er ikke forbundet til de enkelte brugers ip-adresse eller andet, der kan identificere brugeren. Ved at studere en masse brugeres adfærd kan man se, hvordan brugerne interagerer med netstedet. Derudfra kan navigationen og indhold designes på en måde, der forbedrer indeholdet på netstedet og dermed også oplevelsen.

 

Per-session cookies respekterer brugernes privatliv ved ikke at linke adfærden med personlig information. Der genereres altid en ny sessioncookie for hvert besøg, og per-sessioncookies ikke kan læses af andre webservere. 

 

Du kan slå brugen af cookies fra i din browser. Det har ikke betydning for din oplevelse af http://clarsenfoto.dk.

 

En ”persistent” cookie ligger permanent på din computer. Cookien bruges til at genkende din computer, når du besøger http://clarsenfoto.dk, og den kan dermed forbedre din anvendelse af vores hjemmeside. Cookien ligger på din maskine indtil udløbsdatoen, eller til du selv sletter den. Mere permanent er den altså ikke.

 

Vores cookies lagres på din maskine i 20 dage og indeholder følgende information:

 

 • Udløbsdato for cookie
 • Din IP-adresse
 • E-mailadresse

 

Du kan slå brugen af cookies fra i din browser, men det vil muligvis betyde, at visse tjenester på http://clarsenfoto.dk ikke fungerer fuldt ud. Jeg forbinder ikke information, der er gemt i en brugers cookie med andet personlig information om brugeren.

 

 

4. Links

 

C Larsen Foto’s hjemmeside indeholder links til information, der er skrevet og vedligeholdt af andre offentlige og/eller private institutioner. Klikker du på et link til en anden hjemmeside, forlader du C Larsen Foto’s hjemmeside. Hermed gælder vores privatlivspolitik ikke længere, hvorfor du bør læse eksterne parters privatlivspolitik.

5. Videregivelse af oplysninger

 

Enhver form for registrering på http://clarsenfoto.dk er valgfri. Vælger du ikke at registrere dig eller afgive personlig information, kan du stadig bruge www.clarsenfoto.dk. Der kan dog være tjenester, som du ikke har mulighed for at få den fulde udnyttelse af.

 

Personoplysninger på http://clarsenfoto.dk videregives kun til interne afdelinger i C Larsen Foto for at opfylde supportforpligtigelser.

C Larsen Foto videregiver kun personlige data til myndighederne i den udstrækning, lovgivningen kræver det.

 

Automatisk indsamlede data til brug for statistiske formål udveksles med et eksternt firma, der ikke videregiver informationerne til andre end C Larsen Foto.

 

Det eksterne firma(er) er følgende:

 

Meebox ApS

St. Kongensgade 40H

1264 København K

E-mail: hej@meebox.net

 

C Larsen Foto videregiver aldrig personoplysninger til øvrige tredjeparter.

 

 

6. Kontrol med personlig information

 

Du kan til enhver tid spørge os, om jeg opbevarer personlig information om dig, og du kan også bede om at få en kopi af de personlige data, jeg har om dig. Før jeg sender personlig information til dig, vil jeg bede dig om at identificere dig. Kan du ikke bevise din hævdede identitet, forbeholder jeg os retten til at nægte at sende dig personlig information. Du kan selvfølgelig bede om begrundet svar for denne handling og udfordre svaret.

 

Jeg vil gøre en stor indsats for at sende dig den ønskede information indenfor rimelig tid, og jeg afholder omkostninger i forbindelse med at sende dig dine data. Du kan på ethvert tidspunkt anmode om, at jeg sletter eller retter din personlige information i vores registreringer.

 

Kontakt kontakt@clarsenfoto.dk for anmodninger af ovenstående karakter, eller skriv til os på følgende adresse:

 

C Larsen Foto

Knarreborgvej 26

5690 Tommerup

 

http://clarsenfoto.dk

 

Der kræves dog bevis for din hævdede identitet.

 

7. Sikkerhed i informationsindsamling og -lagring

 

C Larsen Foto anbefaler, at du anvender sikker kommunikation i din korrespondance med os, især hvis din henvendelse indeholder personlige oplysninger. Det gøres ved at signere og kryptere e-mails til os. Se nederst i denne politik, hvordan du gør.

 

Jeg har endvidere med baggrund i Statens standard for informationssikkerhed (DS 484) implementeret en sikkerhedspolitik med tilhørende procedurer og teknik. Det har jeg gjort for at sikre de personlige data mod:

 

o    uautoriseret adgang

o    ukorrekt brug, genbrug eller offentliggørelse

o    uautoriseret modifikation

o    ukorrekt sletning eller tab

 

Du kan læse mere om it-sikkerhedsstandarden DS 484 her.

 

Alle vore medarbejdere, som har adgang til, eller er associeret med behandling af personlige oplysninger, er forpligtiget til at respektere vores besøgendes personlige data.

8. Klager over informationsindsamling og – anvendelse

 

C Larsen Foto er underlagt persondatalovens bestemmelser om behandling af personlige oplysninger. Persondataloven administreres af Datatilsynet. Oplever du en krænkelse af dit privatliv under brug af http://clarsenfoto.dk, eller ved anden interaktion med C Larsen Foto, kan du klage til Datatilsynet over C Larsen Foto’s praksis.

 

Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår nedenfor. 

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

 

Telefon: 3319 3200

Fax: 3319 3218

E-post dt@datatilsynet.dk

http://www.datatilsynet.dk

 

Du kan læse mere om rettigheder og klagemuligheder her.

 

9. Ændring og opdatering af privatlivspolitikken

 

Du kan altid øverst i vores privatlivspolitik se, hvornår politikken sidst er opdateret og/eller ændret.

 

10. Spørgsmål til privatlivspolitikken

 

Hvis du har spørgsmål til vores privatlivspolitik, vores indsamling af data eller vores behandling af informationer, kan du altid rette henvendelse til os på:

 

C Larsen Foto

Knarreborgvej 26

5690 Tommerup

 

http://clarsenfoto.dk

 

 

E-mail: kontakt@clarsenfoto.dk

 

Mrk.: Privatlivsspørgsmål